STATUS DUŻEGO
PRZEDSIĘBIORCY

Oświadczenie posiadania statusu dużego przedsiębiorcy.

Dokument do pobrania: