Informacja odnośnie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych