Projekty unijne

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2016


Data publikacji: 13.09.2016

Szczegóły:
W związku z ubieganiem się przez firmę Merkury S.A. o dofinansowanie projektu pt. „Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie w firmie Markury S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I,
I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Merkury S.A.

Rozstrzygnięcia przetargu (z.o. nr 2/09/2016)


Data publikacji: 28.09.2016

Szczegóły:
W związku z ubieganiem się przez firmę Merkury S.A. o dofinansowanie projektu pt. „Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie w firmie Markury S.A.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 informujemy, że w dniu 27.09.2016 r. o godzinie 12.00, komisja powołana do rozstrzygnięcia przetargu na przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej dla Merkury S.A. przez co najmniej dwuosobowy zespół ekspertów w ramach projektu pt. “Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie w firmie Merkury S.A.” rozstrzygnęła przetarg dokonując wyboru oferty złożonej przez Soul & Mind Group Sp. z o.o., ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań,  która spełnia wymogi formalne oraz jest najkorzystniejsza cenowo.